Giusepu Conte eriseru est intervenniu in su Parlamentu Europeu. At chistionau “de trabagliu e de crescita”, nendu ca “sa politiga europea, candu at bidu nieddu in is mercaus, s’est arretirada timendu e imoi, po custu, est atesu meda de sa genti”. Su Presidenti de su guvernu italianu at fueddau puru de is migrantis nendu ca no a is divisionis ma nendu puru ca non est possibili sa riforma de Dublino.

A pusti is fueddus de Conte at pigau su fueddu su capu de is liberali de s’Alde, Guy Verhofstadt. At chistionau totu su tempus in italianu e at nau: “Deu bogliu beni a s’Italia, ma oi mi dispragit meda a biri comenti est orrut in basciu custu Stadu, innanti cun Berlusconi e imoi cun custu guvernu. S’Italia de stadu chi at donau meda a s’Europa est diventendu unu de is urtimus”. At duncas sighiu pighendusidda cun Conte: “Presidenti, mi soi pregontendu po cantus tempus ancora at essi unu buratinu in is manus de Salvini e Di Maio?”.

 

 

Foto: ilpost.it