Umbertu Bossi, su senadori e fundadori de sa Lega Nord chi imoi si intzerriat feti Lega s’est intendiu mali orruendu in domu sua, in Gemonio, e at passau sa noti passada in Rianimatzioni. Su senadori leghsta tenit setantaset’annus e eriseru a merì, est orrutu pistendu mali sa conca. S’est pensau inderetura a un’atru ictus ma est meda prus facili a pensai a unu malicaducu. “Babbu est unu gherreri comenti de sempiri” at nau su figliu Renzo, “est unu tempus dificili meda po nosu e boliaus torrai gratzias a totu cussus chi nosi funt acanta”. Oi is dotoris ant fairi sciri atras novas ma sa familia de Bossi tenit fiducia meda e creit chi cust’omini chi nd’at bidu medas in sa vida sua e chi de una bona pariga de annus est prus masedu feti poita sa maladia dd’at debilitau, n’at a bessiri bincidori.

 

 

Foto: milano.repubblica.it