“Su ministru Elisabetta Trenta at fatu sciri a su Coi de cicai de biri una faina po ndi torrai is militaris italianus a domu de s’Afghanistan”. Ddu narant cussus chi scint is cosas in su ministeru de sa Difesa, e aciungint ca totu iat essi aintu de un’annu.

Custus fueddus funt erribaus a sa Farnesina aunia no ndi sciant nudda deaveras. “Ddu bengiu a sciri imoi, no nd’at chistionau cun mei. Comenti torru in Roma, o candu biu su ministru Trenta, ndi fueddaus”, at nau su ministru de is Esteri Enzo Moavero Milanesi a chini dd’at pregontau de custa nova.

Custa decisioni est non feti de s’Italia ma de totu s’ocidenti chi est in Afghanistan de su2001 apustis s’atacu a is Torri Gemelle.

Po su ministeru funt noigentus is militaris italianus imoi in Afghanistan, su prus abarrant in Herat e prus pagus s’agatant in Kabul

 

 

Foto: occhidellaguerra.it