Finia s’istadi is partidus politicus puru torrant a incumentzai s’atividadi insoru. A pusti dus mesis si torrant a atobiai is ominis de su partidu democratigu sardu. Si depit chistionai, massimamenti de cussu chi est su benidori de su partidu. Si pensat a duas cosas: un’atru cungressu o chi nde chi no a sighiri cun Emanueli Cani. Po s’orrestu non est chi siat sussediu atra cosa meda in su partidu. Cussu chi podiat sussediri esta ca si ndi podiant andai in medas cun Renzi aintru de Italia Viva, ma feti in dus ant sartau su scaleri: Giusepi Luisu Cucca, senadori e segretariu beciu de su partidu, e Francisca Barracciu. Is democratigus, de sa Diretzioni regionali, si atobiant custu merì in Aristanis in sa sede de via Canepa. Po s’ora non est cambiau nudda cun Cani segretariu e cun Arrenatu Soru chi at decidiu de torrai a fairi s’imprendidori e sighiri sa politiga feti comenti de testimongiu.

 

 

 

Foto: http://www.pdsardegna.it/notizie/comunicazione-dimissioni-segretario/