“Apu decidiu de mi nci bessiri comenti Presidenti de sa Repubblica inderetura, finas chi no dda pensu comenti sa diretzioni de su partidu miu”, at nau su presidenti Zuma. “Depu cumprendiri chi su partidu miu e sa genti de su Sudafrica mi nci bolint bogai ma deu soi sempiri stetiu unu chi at fatu totu is cosas po beni, e aintru de su Anc apu fatu de sa disciplina e de si sciri cumportai sa vida mia”.

Martis passau su partidu, s’Anc, dd’iat pediu de si dimitiri, Zuma non iat acetau e su Cungressu iat arrespustu fendu sciri ca eriseru iat airi presentau una motzioni contras de issu a su Parlamentu.

In is urtimus annus Zuma, chi oi tenit setantacinc’annus, e cumandat in su Stadu sû de cuasi degi annus, at a pagu a pagu perdiu s’agiudu de su partidu poita fut incurpau de una meca de cosas, sa prus gravi de totus cussa de corrutzioni.

Po imoi at essi Ciril Ramaphosa, presidenti nou de su Africa National Congress, a intrai comenti Presidenti de sa Repubblica, e at a durai finas a s’arbili de su 2019 candu in Sud Africa s’at a votai po scioberai sa classi politica noa.

 

Foto di: znbc.it