In Valle d’Aosta in sa frazioni de Lillaz a dus passus de Cogne, eriseru, est mortu Jacu Deidda, bintot’annus de Tatari. Fut bessendu cun dus amigus, una guida alpina e unu chi ddu depiat diventai, in is cascadas famadas de Lillaz candu, a cantu paridi de is primas novas, nd’est calau un’orrogu mannu de ghiaciu chi nde dd’at boddiu in prenu. Is primus agiudus funt lompius inderetura cun is elicoterus de sa protetzioni civili chi funt calaus finas a su logu aunia fut su piciocu sardu. Su dotori at provau in totus is modus a ddu torrai in vida ma non ce dd’at fata in peruna manera. Su tempus fut malu aberu chi pensaus a sa temperadura de mancu de degi gradus. Deidda non fut a sa prima bessida e antzis fut de meda tempus chi faiat s’alpinista, e de sei s’arregodant is provas de bravura chi iat tentu in Patagonia, e dapoi est stetiu su primu sardu a bessiri in punta de su Cerro Torre.

Su corpus, pigau de is piciocus erribaus cun s’elicoteru de sa guardia de sa finanza, dd’ant portau in sa camera mortuaria de su campusantu de Aosta. Po s’ora parit ca nemus tengiat peruna curpa ma s’ata a sciri meglius candu sa procura de Aosta at a fairi totu is indaginis. Po cussus chi ndi scint e ndi cumprendint in custu tempu is cascadas de Lillaz pigant torpu frius adenoti e tropu calori, ca dd’as indurciat, adeddì e duncas podit essiri custu una de is beridadis de s’orrogu de ghiaciu chi nd’est calau a pissu de su giovunu sardu.

 

 

Foto:peakshunter.com