Angilu Lobina est acanta de ce dda fairi in cussu chi si fut postu in conca: artziai in is montis prus artus de is seti Continentis. S’alpinista nuoresu est partendu po andai in s’Antartide, unia ddu aspetata su Monti Vinson de 4892 metrus, a feti 1200 chilometrus de su Polo Sud. Unu monti chi iat lassau in su tempus passau po problemas de logistica e organizatzioni in-d’unu de is logus prus dificilis de sa terra. In cussa parti de mundu, ma prus a nord massimamenti, in America Latina, ddu est s’istadi ma s’Antartide est sempiri su continenti prus fridu de sa Terra e s’alpinista nuoresu depit artziai cun temperaduras chi funt, prus o mancu, a 30 gradus a suta de su zeru. Est a nai puru ca s’erribat a 60 gradus, sempiri a suta de su zeru, in is atras partis de s’annu.

Duncas at essi favoriu de su clima e Angilu po cussu at decidiu de partiri po binciri custa partida. “Su frius meda at essi unu problema mannu, certu, – at nau su nuoresu – ma apu giai tentu esperientzia de totu custu candu soi artziau in su monti Denali, in Alaska e s’istadi passau candu soi artziau in pissu de s’Everest. Cussu chi mi preocupat de prus est su bentu forti chi ddue at essi”. S’impresa de Angilu Lobina s’at a podir sighiri in Facebook o in su giassu Sardegna 7summits.