Non s’agataiat de meda e nemus sciat eita fini iat fatu, ma eriseru a mengianu in Casteddu dd’ant otrrau a donai a Don Ferdinandu Loddo, su diretori de s’Archiviu storicu de sa Diocesi. Unu documentu de su 1592 in pissu de su processu canonicu “Informacion recebida sobre la invencion y milagros de la santa imagen de la santissima virgen de buenayre” imparis a sa tradutzioni in italianu de s’acabu de s’otuxentus e incumentzu de seculu passau. Custu fut su documuntu aunia sa cresia iat arreconnotu sa storia e is miraculus de sa statua de Nostra Segnora de Bonaria, chi est ancora in sa Basilica de Casteddu.

Is carabineris, cumandaus de su Magiori Paulu Montorsi ddu ant torrau a portai aunia depiat abarrai e in s’Arcivescovado ddu furint finas su Munsinnori de Casteddu Arrigu Miglio, su Procuradori de sa Repubblica de su tribunali de Casteddu Maria Alessandra Pelagatti e de su Cumandanti Provinciali de is Carabineris, su colonellu Luca Mennitti.

 

Foto: tradizioniditalia.wordpress.com