Michael Goolaerts, su ciclista de su Belgiu chi at tentu un’infartu candu fut currendu sa Parigi-Roubaix est mortu. Non ce dd’ant fata a ddu sarvai is dotoris e sa noti de dominigu Goolaerts at lassau custu mundu in s’ispidali de Lilla, aunia ddu iant portau. Si fut cumprendiu inderetura ca su piciocu istatiat mali meda. Est orrutu de sa bicicreta, po s’infartu chi at tentu, in sa strada chi andat che Viesly a Briastre, dd’ant agiudau cun su defibrilladori  ma candu est erribau in s’ispidali fut giai in fini de vida e non ce dd’at fata a passai sa noti.

A dolu mannu in is urtimus annus funt paricius is ciclistas mortus in sa strada. Tocat a s’arregodai de Wouter Weylandts, orrutu in-d’una calada de su Giro d’Italia de su 2011, de Antoine Demoitiè, belga cussu puru, bociu de una moto e mortu in s’ispidali. S’annu passau, in Italia, in su mentris chi s’allenaiat est mortu Migheli Scarponi.

Custa morti perou est diversa poita su belga no est né orrutu e nemancu nde dd’at boddiu calencunu ma s’est intendiu mali in cursa. A biri is dotoris chi cicant de ddu torrai in vida est beniu inderetura a conca Tony Simpson, mortu in su Tour de su 1967, in-d’una dî de calori meda.


 

Foto: skysports.com