Cun cuatru eurus e mesu est sa Norvegia su stadu prus caru de su mundu po su cafeu: ci bolint tres eurus in prus de su Portogallo aunia benit a costai noranta centesimus. In Italia sa media de su pretziu de una cicaredda de cafeu est pagu-pagu in pissu de un’euru, tocat a ddi aciungiri tres centesimus. Sa citadi italiana aunia si spendit de prus est Torinu cun un euru e degi centesimus e sa prus barata Napoli cun norantunu centesimus. Chistionendu, invecias, de chini ndi spaciat de prus tocat a nai ca s’Italia est unu de is stadus chi produsint prus machina po cafeu ma erribat pusti atrus nois stadus po ddu spaciai. Sa prima est sa Finlandia cun undigi chilus, de media, po dogni finlandesu.

In Italia, segundu cussu chi narant sa Camera de Commercio, International Coffee e De Longhi, su 97% de is italianus bufat sonumancu unu cafeu a sa dî ma sa media natzionali est de cuatru. Su pretziu de una cicaredda de cafeu cambiat de citadi in citadi. Prus de uneuro si pagat in Torinu, Roma, Milanu e Firenze e de mancu in citadis comenti Napoli e Palermo. Segundu sa cica su 41% de is italianus (centi manna e non piciocheddus) bufant sonumancu una borta a sa cida unu cafeu in su bar e is logus aunia si spaciat de prus funt cussus in basciu de Roma.

 

 

 

 

Foto: inchiostro.it