Non ce dda fait propriu su beranu a lassai a un’ala frius e abba. In is dîs chi benint in Sardigna su tempus at essi legiu in su cabu de sus (abba meda e frius su matessi) e prus bonu in su cabu de basciu (nuis giai, ma abba prus pagu). Po sa Protetzioni civili  est un’allerta groga, po s’abba chi at a calai de su celu, finas a sa mesunoti de oi 15 de maiu in is zonas de Montevecchio-Pischilappiu, Tirso, Gaddura e in su Logudoro.

Ma prus che s’abba est su frius a si fairi intendiri e po is cuatru dîs chi ant a benni is minimas ant erribai finas a ses gradus in Nugoro e is massimas non ant  andai prus de bintidus gradus. Totu su fini de cida su celu, prenu de nuis carrigas de abba, at amelessai chini si ndi bolit andai a fairi calencuna gita ma, comenti narant in s’uficiu meteo de s’Aeronautica militari, at abarrai feti un’amelessu.

Non si ndi cumprendit aberu nudda de custu beranu: una bona pariga de dìs pariat ca fut erribendu s’istadi e un’atra bona pariga, invecias, tra abba e bentu, pariat torrendu s’ierru.

 

 

Foto: google.it