Unu carabineri de sa Cumpangia de Portu Turre s’at buscau unu corpu de gorteddu de un’omini chi imoi s’est serrau in domu sua, in orruga de sa Murta, in Portu Turre e totu. Is carabineris funt erribaus po cicai de ponni is cosas in pagi in d’una familia e su carabineri nd’at boddiu sa gurteddada in brenti. Inderetura est erribada s’ambulantzia po nde ddu portai a s’ispidali e in su mentris s’omini chi at umperau su gorteddu s’est serrau in domu. Is carabineris funt cichendu de ddu fairi torrai in sei po ddu cumbinciri a s’arrendiri. S’omini si lamat Walter Selloni, tenit corantadus annus, e fut scudendu sa mama candu su carabineri est erribau cun d’unu collega.

Su carabineri feriu a sa brenti, ma parit chi non siat in perigulu de vida, est Orroberto Frau, fradi de cussu Walter Frau chi iat perdiu sa vida in sa stragi de Chilivani de su 16 de austu de su 1995.

 

 

Foto: umbriadomani.it