Apustis sa litara de is ses consiglieris de Fortza Italia (Sarbadori Cicu, Perdu Pittalis, Alisandra Zedda, Stevini Coinu, Antonedda Peru e Marcu Tedde) po Berlusconi aunia di pediat de cambiai cussu chi cumandat su partidu in Sardigna, funt erribaus finas is fueddus de Cappellacci, chi is ses non bolint a capu.

Su guverandori beciu de sa Regioni at scritu in Facebook: “Unu partidu obertu a si chistionai scit ascurtai finas chini est prus atesu. Si fueddat in cara e non cun is documentus”. Un’arrespusta sica a chini bolit s’agiudu de Berlusconi po ponni is cosas in ordini.

Ma Pittalis at arrespustu inderetura, sempiri in Facebook scriendu: “Unu partidu chi bolit chistionai non si ponit a fairi is cosas chi est fendu imoi. Unu partidu chi non si ponit in discussioni podit feti morri”. Eus a benni a biri comenti ce dd’ant acabai.

 

 

Foto: youtg.net