A pustis de una cida de tempus chi pariat nai ca fut erribendu su beranu, torrat su frius finas in Sardigna. S’aspetat puru calencuna niada partendu de is otugentus metrus de artaria in pissu de su mari.  S’isula, comenti is atras regionis italianas, at essi tocada, a partiri de cras, giobia 15 de martzu, de “Buran2”, chi est su fradigeddu de Buran chi in is cidas passadas iat portau frius meda e nì in sa Costa Smeralda e in is isulas de sa Maddalena e Tavolara.

Tocat a nai, inderetura, ca non eus a biri is zerus gradus ma at a fairi, a donnia manera, frius. De cussu chi narant in is uficius de s’Aeronautica militari de Deximomannu, oi su tempus at essi su matessi de is atras dîs passadas e de cras, invecias, torrat a incumentzai a proiri e unu pagheddu de frius in prus.

A bellu, a bellu at essi sempiri peus po erribai a sabudu aunia acostau de s’abba at erribai su nì in is biddas prus artas de sa Sardigna de su centru. Totu custu cun bentu forti puru. Un’urtima scutta de coa de s’ierru.

 

 

Foto:centrometeoitaliano.it