A unu certu puntu s’at a erribai a si nai: “deu ti dogiu custu e tui mi donas cussu”. At essi impossibili a no ddu erribai. At essi cussa s’ora chi Luisu Di Maio at a nai a Mateu Salvini: “Seus prontus a ti donai is ministerus prus importantis”. Po custu, su capu de is Steddaus, bolit feti una cosa, e dde in cui non si movit: “O facu su presidenti de su Guvernu o non si ndi fait nudda”. Di Maio ndi fait una chistioni de linia politiga e ddi parit chi siat una seguresa po su Movimentu. Ddu est finas una chistioni de gana de erribai e de ambitzioni. A diferentzia de Salvini, Luisu Di Maio iat non podiri tenni un’atra ocasioni che-i custa poita is arregulas in is Steddaus funt craras: mia prus de ddus mandaus! Ant a podiri puru cambiai ma po imoi est aici.

Di Maio at cumprendiu eita tenit in conca Salvini. Est facili: est prontu a fairi de sprigu a su capu de is Steddaus. Chini fut chi narat ca si donada prus importantzia a is cosas de fairi e non a is cadiras? Di Maio. Chini narat ca tocat a essiri responsabilis po su beni de totu is italianus? Di Maio. Funt is cosas chi imoi Salvini est narendu a su grillinu. Su leghista non est fendu atru chi arregodai is cosas chi at nau Di Maio in sa campagna eletorai. S’urtimu de is problemas de Salvini est e chini at essi su capu de su Guvernu e po custu tocat a s’aspetai unu guvernu grogu e birdi.

 

 

Foto: affaritaliani.it