Oi est sa dî de s’atobiu de sa diretzioni de su Partidu Democratigu. Est de importu mannu, poita su partidu ddu erribat a pustis su ciafu chi at pigau a is votatzionis de su cuatru de martzu, aunia est calau suta su binti po centu e at bidu is Steddaus comenti su primu partidu chena discussioni peruna. Renzi si nd’est andau ma nendu eita depit fairi su partidu (“Nou a calechisiat guvernu cun estremistas e populistas”, iat nau candu at chistionau dî in fatu).

Funt medas is animas aintru de su partidu. Orlando incurpat Renzi e is renzianus de chistionai feti de is alleantzias po su guvernu, po non bolli chistionai de cussu chi est sucediu deaveras; Emiliano est unu de is paghissimus chi, invecias, iat a bolliri andai paris a is Steddaus; Chiamparino at nau ca tocat a pregontai a sa genti de su Partidu eita tocat a fairi.

S’atobiu de sa diretzioni de custu mericeddu erribat propiu po ponni fini a totu custas bogis e po tenni feti una bogi.

Eriseru, at chistionau, in sa televisioni, su presidenti de su partidu Mateu Orfini e at nau ca “Chi feus unu guvernu cun is Steddaus, calechisiat modu, iat essi sa fini de su partidu nostu”.

 

 

Foto: www.firenzepost.it