S’atra dì in Esporlatu, su numurus dus de su Cumunu, a su carabineri in pensioni Giuanni Casu ant postu una bomba in sa domu chi tenit in su monti, in localidadi Sa Chessa, aintur a-i cuss’ora non ddue fut nemus po fortuna. Dannus medas poita nd’est orruta sa crobeta.

Non est sa prima borta chi si dda pigant cun cust’omini, pagu prus de un’annu a imoi ddu iant giai amelessau abrugendudeddi sa machina. Solidariedadi a Giuanni Casu est erribada de totus: Pigliaru e Ganau si funt intendius inderetura. Ma imoi su vicesindigu de Esporlatu chistionat e narat ca non tenit fueddus ma si pregontat feti su poita si dda pigant cun cussu.

“Depeus trabagliai totu paris po cicai de fairi acabai totu custas cosas legias, soi pensendu de lassai a perdiri totu ma non prima de ndi chistionai cun totu s’aministratzioni de su Cumunu. Iat bolli sciri aunia soi irbagliendu, ia bolli chi custus chi si dd’ant pigada cun mei mi ddu neressint castiendumi in is ogus”, at nau Giuanni Canu a is giorronalis.

 

 

 

Foto: sardegnaturismo.it