Su presidenti beciu de sa Francia Nicolas Sarkozy, incurpau de airi pigau dinari de sa Libia po si fairi sa campagna eletorali de su 2007, at nau a is magistraus chi trabagliant a-i custu contu de airi biviu “s’inferru de sa faula”. Est cussu chi s’agatat scritu in su giorronali “Le Figaro.

“A pustis s’undigi de martzu de su 2011 apu biviu s’inferru de custa faula”, at nau aici Sarkozy a is magistraus, nendu puru ca mancant is “provas de aberu” po cussus chi ddu incurpanta tandu: su ditadoti de sa Libia Muammar Gheddafi, is parentis de Gheddaffi e su finantzieri, metadi francesu e metadi libicu, Ziad Takieddine.

“In is binticuatr’oras, chi fui aintru, apu cicau cun totu is fortzas chi tengiu de fairi cumprendiri ca deu non apu fatu nudda chi non podia. Chini m’incurpat est unu chi at fatu una vida chi no est a sa lugi de su soli”.

Sarkozy depit arrespundiri de airi pigau dinari chi non depiat e dde airi atacau atru dinari chi beniat de sa Libia. In is dîs passadas ddu iant frimau po corantot’oras e sa politzia de Nanterre ddu iat interrogau in pissu de custu contu

 

 

Foto: ilpost.it