Sirviu Berlusconi eriseru at fueddai in Radio Capital e at nau ca est cunvintu de podiri binciri is eletzionis. “Soi cunvintu de custu poita biu is sondagius, seus acanta de erribai a su 40%, e creu de podiri erribai, comenti coalitzioni non narua a su cincuanta ma sonumancu a su 45%”.

Massimu Giannini e Jean Paul Bellotto ddu ant stragau meda cun is preguntas ma Sirviu ce dd’at fata a non fairi perunu nomini a feti nau ca: “Chini pigat prus votus de sa parti nosta at a tenni su presidenti de su Guvernu. Soi seguru ca at essi Fortza Italia su partidu prus votau ma non facu perunu nomini, tengiu in conca unu candidau in donnia manera”.

Medas funt is cosas, comenti de sempiri, chi Berlusconi at nau po totus ma su prus si dd’at pigada cun is grillinus: “Is cincu steddas no ant mai aministrau mancu unu condominiu e is arresultaus si bint apetotu, comenti in Roma. Custus piciocus non tenint peruna esperientzia e cumpetentzia, medas non scint eita bolit nai a trabagliai et nemancu eita bolit nai a guvernai unu Stadu”.