“Tocat a ddis fairi fairi un’atra borta su militari e a ddis imparai a umperai un’arma aici acabat puru su ratzismu: candu bivis paris a atra genti non contat nudda aunia ses nasciu e si fait integratzioni”.

Aici Mateu Salvini, chistionendu de cussu chi est sussediu in Macerata, torrat a fueddai de una de is propostas de sa Lega, cussa de torrai a fairi sa leva obligatoria.

Chistionendu, a pustis, cun is giorronalistas chandu dd’ant pregontau chi sa leva non iat essi stetia unu perigulu prus mannu castiendu puru cussu chi est sussediu in sa citadi marchigiana, Salvini at arrespustu ca est beru invecias su contrariu, poita a sciri umperai una pistola o unu fosili ndi tirat is arriscus e donat prus seguresa.

“Sa proposta nosta – at nau sempiri su segretariu de sa Lega – est frima in Parlamentu e chistionat de otu mesis de leva (civili o militari) po piciocus e piciocas. Custa est integratzioni”.

“Creu chi tochit a gherrai prus po sa leva obligatoria invecias e ddu fairi po biri is drogas liberas, medas Stadus chi ant bofiu prus pagas armas imoi funt torrendu agoa”, dd’at acabada aici sa ciaciarrada.