“Su partidu de is sardus pensat chi siat erribau su tempus de non fairi peruna alleantzia cun su Partidu Democraticu po is eletzionis politicas de martzu”. Acabat innoi s’intesa chi pariat cosa fata tra su PdS e is Dem sardus. Si ndi chistionat giai de is cidas passadas cun is atobius de Pàulu Maninchedda de una parti e Giusepi Luisu Cucca de s’atra. Si fueddaiat de un’allentzia chi iat essi addurada finas a is Regionalis de su 2019 aunia su Partidu de is Sardus boliat candidaid calencunu de is sus a sa carrica de Guvernadori.

S’atra dî, a s’acabu de una riunioni de su diretivu natzionali in Aristanis, s’est erribau a-i custa decisioni. Fut una cosa scontada pusti sa serrada in is cunfrontis de su PdS de Arrenatu Soru in s’atobiu de sa diretzioni de su PD de su 5 de gennargiu passau. Cussa dî su segretariu Cucca, iat scritu, a nomini de su partidu, in su comunicau po sa stampa, ca non si podiat impignai a agradai sa pedidoria de su Partidu de is Sardus po ddis donai su candidau a guvernadori.