S’est mortu s’atra dî su musicu Edwin Hawkins, nomini mannu de su gospel e famau in totu su mundu po airi torrau a fairi sa hit “Oh Happy Day”.

Su cantanti, ca fut finas pianista, cumponidori e diretori de su coru, est mortu, in pagi, a setantacuatr’annus in domu sua in Pleasanton, in California, po unu cancheru a su pancreas. In sa carriera sua iat bintu cuatru Grammy Award e at doanu vida a sa urban contemporary gospel, Su nomini sû e sa bogi de incantu chi teniat ant essi sempiri acapiaus a “Oh Happy Day” chi at tentu sucessu mannu in totu su mundu. At sonau su pianu de pipiu e paris a Betty Watson at fundau su Northen California State Youth Choir chi, pusti unu cumentzu non propiu bellu, s’est fatu connosciri apetotu.

Cun sa mistura de musica Gospel e R&B de Oh Happy Day ce dd’at fata a bendiri medas e medas discus finas a erribai a seti milionis.

Sa nova de sa morti sua dd’at donada Bill Carpenter, s’agenti chi at trabagliau cun cussu po una bona pariga de annus.