Sa noti passada si nd’est andau, po sempiri de custu mundu, Azeglio Vicini, s’allenadori de s’Italia de palloni chi in su 1990 fut erribau tertzu in cuddu Mondiali chi totu arregodaus. Teniat otantacuatr’annus e nd’at airi fatu otantacincu in su mesi de martzu. Naraiat sempiri “is asulus” candu chistionaiat de sa Natzionali, un’omini de atrus tempus chi, de seguru, non si at essi agatau beni in su mundu de su palloni de imoi. Tropu seriu e segnori po custu mundu chi est cumandau de genti chi non castiat in faci a nemus.

Vicini iat pigau s’Italia de palloni de un’atru omini sabiu, Enzo Bearzot, e comenti s’allenadori campioni de su mundu si fut pesau in Federatzioni etotu, comenti si costumaiat a fairi tandu. Ndi erribada de sa Under 21, una scuadra meda spassiosa e cun giogadoris chi Vicini, una borta chi at possiu scioberai, at portau cuasi totus in sa Natzionali de is mannus: Zenga, Mancini, Vialli, Giannini, Donadoni, Ferri feti po ndi cicai calencunu. De sa carriera sua est de arregodai su Mondiali perdiu a is rigoris cun s’Argentina de Maradona in Napoli, unu mondiali giogau beni e chi iat fatu bisai totu s’Italia.