Brabara Bush est morta oi in Houston. A ddu fairi sciri a totu su mundu c’at pensau sa familia sua. Teniat norantadus annus e sa saludi dda iat lassada de tempus chena di donai peruna sperantzia. S’interru, sempiri in Houston, sabudu a mengianu a is undigi in sa cresia episcopali de St. Martin aunia Brabara e su pobiddu, su presidenti de is annus noranta George H. W. Bush, andaiant a missa.

Dda lamaiant totus “Margiani de lata” e de prus de un’annu fut malaida a is prumonis cun atrus problemas a su coru puru e po custu dda iant portada a s’ispidali prus de una borta in cust’urtimu annu passau. Custa borta non est prus bofia torrai et est abarrada in domu sua. Est abarrada cun sa cuscentzia finas a s’urtimu, ant contau cussus de familia, at tentu sa fortza, eriseru etotu, de chistionai a su telefunu e de si bufai finas una tassa de licori.

Brabara fut nascia in su mesi de làmpadas in su1925 insu stadu de New York, est stetia sa segunda femina de is Stadus Unidus a tenni pobiddu e figliu presidentis: su pobiddu at biviu in sa Domu Bianca de su1989 asu 1993 e su figliu, invecias, de su2001 asu 2009.

 

 

 

Foto: voanews.com