Sighit sa cuntierra politica tra Partidu de is Sardus e Partidu Democraticu in pissu de is stabilizatzionis de sa saniddi sarda. Maninchedda eriseru at chistionau de annunciu eletorali, inderetura at arrespustu, in Facebook, su parlamentari Franciscu Sanna de su Pd chi at criticau su politigu macumeresu, ma dapoi Maninchedda etotu at arrespustu un’atra borta umperendu su matessi social. At iscritu aici: “Ligiu chi s’onorevoli Franciscu Sanna ritenit ca soi intervenniu contras is stabilizatzionis de su precariau de sa sanidadi, cosa chi no est bera. Non feti custu ma s’onorevoli chistionat puru de votu scambiau acapiau a su trabagliu interinali. Deu, candu si chistionat de custas cosas, possu nai de andai a schina ereta”. “Cun nosu sa chistioni morali non balit nudda – sighit Maninchedda – seus cussus prus controllaus de is urtimus dus annus e speraus chi custus sigant po totus”.