Aintru de su mesi de maiu Kim Jong-un cun Donal Trump s’ant atobiai. Custu atobiu erribat apustis unu messagiu – a fueddus e non scritu, comenti ant nau in Seul, de su ditadori de Pyongyang a su presidenti de is Stadus Unidus.

A portai custu messagiu funt stetius is coreanus de su sud chi in is dîs passadas, in dd’unu atobiu mai fatu innanti, funt erribaus in sa capitali de sa Corea de su Nord po fueddai de pagi cun Kim Jong-un. “Nos atobiaus?” at nau Kim e inderetura is Stadus Unidus ant arrespustu ca giai, “su logu e is dîs de s’atobiu ant essi decidias dapoi” faint sciri de sa Domu Bianca, de sa bogi de Sarah Sanders.

Chini at portau s’ambasciada, su capu de sa seguresa natzionali de sa Corea de su Sud, at nau inderetura ca est cunvintu de un’atobiu chi at arrennesciri a portai pagi po totus. Is americanus ancora poderant su sanguni frimu e po imoi no ant cuncediu perunu cambiu in pissu de is santzionis chi ant pigau in passau, ma bolint biri a ita si bolit erribai, ponendu innanti de totu su problema nucleari. S’orrestu de su mundu, inderetura, at fatu sciri eita ndi pensaiat, sa Russia narat ca s’atobiu podit essiri su primu passu in sa diretzioni prus giusta e-i sa Cina narat ca tocat a tenni animu e conca po erribai a sa solutzioni de pagi po totus.

 

 

Foto: people.com