De una parti is professoris e maistus diplomaus bogaus de is graduatorias, apustis una sententzia de su Consigliu de su Stadu, de s’atra parti cussu de is medas professoris sardus cun sa valigia. Su consigliu regionali at incumentzau a chistionai, sa cida passada, de is primus chi eus nau e sa cida chi benit at a fueddai puru de is segundus.

Cun mancu unu votu contras su consigliu at decidiu de si pigai s’impignu dde si fairi intendiri e de cicai de donai arrespustas a chini ddas est aspetendu de meda. In d’unu comunicau si ligit ca: “Non podeus lassai perdiri custa genti chi po sententzia de su Consigliu de su Stadu de su mesi de idas passau si bint ponni in discussioni su titulu de studiu”. In Sardigna funt prus de milli e duxentu cussus chi si funt bistu bogaus de is graduatorias a s’incras ide cussa decisioni. “Po issus – sighit su comunicau- non esistit prus nudda po passai de ruolu e s’erriscat de ddus torrai a biri in sa precariedadi. Tocat a si fairi intendiri beni a su ministeru de sa pubrica istrutzioni”.

 

 

Foto: laleggepertutti.it