Inchieta meda est sa Regioni Sardigna cun Air Italy po mori de is cincuanta trabagliadoris chi de su mesi de talamini de ocannu ant a icumentzai a trabagliai in Milanu, trasferius de Terranoa. Si fait intendi po buca de s’assessori a is trasportus, Carrulu Cireddu, “non ant poderaus cussu chi ant impromintiu”. Air Italy fait sciri ca est una decisioni pigada de su Consigliu de aministratzioni po torrai a aprontai totu meglius de comenti fut innanti”.

“Est una cosa legia chi sa Regioni non tenit gana de lassai perdiri – artziat sa bogi s’assessori -. In su mesi de arbili candu nos si fustis bistus Air Italy iat nau ca non ci fut peruna intentzioni de mandai a trabagliai in Milanu cussus chi ddu faiant innoi in Sardigna. Sa cosa chi non si nci calat est ca cussus chi depint incumentzai in Lombardia ddu podiant fairi chena perunu problema de ininnoi puru”.

S’assessori fait sciri de bolli chistionai cun cussus chi cumandant de Air Italy, cun su ministru a su Trabagliu Luisu Di Maio e cun cussu a is  Trasportus Danilu Toninelli po biri eita si podit fairi e arregodat “ca in su 2016 eus firmau unu acordiu sindacali chi imoi calencunu non at rispetau”.

 

 

 

 

Foto: .lastampa.it