Sunfrit meda su cumerciu po s’eletronica. Is trabagliadoris de Mediaword de Tatari e de Sestu funt timendu de perdiri su trabagliu, funt in centu cussu chi erriscant. In Sardigna funt trintases is gigantis chi bendint computer, samunadoras, arradius e frigoriferus ma funt feti cussu chi trabagliant in franchising chi poderant de prus. Poita est sussedendu totu custu? Est su mundu de Internet. In sa citadi digitali est totu a portada de manu. Bastat a tenni una linia po internet e si podit comporai totu cussu chi si disigliat. Prus che a totu candu sa cosa, a s’imbessi de is bestiris, non si depit misurai po biri chi sa cosa capit. Ai cussus chi pragit s’eletronica e sa tecnologia no ddis parit beru a tenni a portada de clic tottu cussu chi si disigliat. In internet s’agatat sa cosa a prus pagu pretziu e non depis moviri unu pei po andai a butega, t’erribat totu in domu e depis feti pagai. Prus pagu dinari e prus comodidadi bolint perou nai a bociri is atrus prus piticus. Est sussedendu cussu chi est sussediu in is annus a coa: is centrus cumercialis ant bociu is piticus e imoi su cumerciu digitali est fendu arriolai cussus chi pariant gigantis!