Inderetura dd’ant postu in d’un’atra dì su dibatimentu a is tres consiglieris de Fortza Italia Marianu Contu, Claudia Lombardo e Fideli Sanciu chi depit arrespundiri a su giuigi in pissu de sa fini chi at fatu su dinari chi beniat donau a is partidus. Su presidenti de su collegiu casteddaiu, Massimu Poddighe, depit cambiai trabagliu e non podit prus sighiri custu processu, aici s’udientzia est stetia spostada a su digiaseti de arbili.

Marianu Contu, in calidadi de tesorieri de su partidu, depit arrespundiri de spesas chi non podiat fairi po cuasi 1,6 milionis de eurus spaciaus de cabidanni de su2004 amaiu de su 2009. Su buddosoinu Sanciu iat airi spendiu po sei e non po su partidu ses mila eurus in dus annus, et a Claudia Lombardo, su pubricu ministeru Marcu Cocco, cuntestat un assegnu de 1500 eurus de su mesi de lampadas de su 2005. Custa cuntestatzioni, in su mentris, est giai passada in prescritzioni comenti puru parti de cussa de Sanciu.