Non cumprendiat beni cussu chi fut fendu e de ddu bolli fairi, candu s’est fuiu de su presoni de is piticus de Cuartuciu, Paulu Pinna su piciocu de Nule cundennau a bint’annus (in is primus dus gradus de su processu) po airi bociu Giuanniluca Monni, su piciocu orunesu, studenti de is scolas superioris, de digianoi annus e su nulesu Istevini Masala de bintot’annus.

Pinna, tandu, non fut totu sanu de conca candu s’est fuiu de su presoni. Ddu iant torrau a pigai indenanti de sa cresia de Maracalagonis.

Oi nd’at chistionau, indenanti de su Gup de su Tribunali de Casteddu, Giuannipaulu Casula, su psichiatra incarrigau de peritziai su giovunu de Nule. Si nd’at a sighiri a fueddai su 7 de lampadas. S’abogau de Pinna, Angilu Merlini, iat pediu a fairi unu processu curtzu poita connosciat giai sa peritzia de su psichiatra.

 

 

Foto: vistanet.it