“Cussu chi at anu eriseru Berlusconi? Po mei non cambiat nudda. Dongiu meda prus croba a is cosas chi si faint a-i cussas chi si narant. Nosu seus prontus, certu ca non podeus nai de tenni de acordiu totus e non eus mia a biri, aici parit, is Steddaus cun Fortza Italia e Fortza Italia cun is Steddaus. Deu pedu a totus de si piga is responsabilidadis. Chi sighit aici, chi sighint a certai, s’ant a orrosciri is italianus e deu puru e in tempus de unu mesi torraus andai a votai, cuncas duas cosas: o dd’acabant o si votat”. Aici at chistionau, custu mengianu, Mateu Salvini in Radio anch’io. At nau sa sua puru po cussu chi est sucedendu in Siria: “Dda pensu comenti de Gentiloni e mi pragit a nai ca is santzionis po sa Russia funt una cosa de s’ateru mundu”.

No dda mandat a nai mancu a Trump: “Su presidenti de is Stadus Unidus, chi scrit in Twitter ca funt erribendu missilis bellus, nous e abistus est unu problema mannu e tenit problemas mannus cussu e totu, su nemigu non est Putin ma su terrorismu islamicu. Non bogliu, in peruna manera chi s’Italia umperit feti unu missili po portai sa democratzia in giru.


 

Foto: tpi.it