“Oi est una dî de tristura manna po mei: Su Tribunali de Casteddu m’at cundennau po abusu de uficiu po unu contu de candu fui sindigu de Assemini”. Cumentzat aici, cun custus fueddus, su post chi at postu in Facebook su sindigu beciu de Assemini Mariu Puddu, apustis sa cundenna de un’annu po airi tentu sa curpa de airi cambiau sa dirigenti comunali Adele Solinas cun atras duas, dividendu su servitziu.

“Sa sententzia mi lassat feli in buca poita deu soi cunvintu de airi fat usu doveri miu, po benni in agiudu a totu is citadinus”, at sighiu Puddu.

In segus at chistionau de si ponni a una parti po is Regionalis de su mesi de friargiu e aici at scritu: “Finas chi sa cundenna mia est un’atra cosa de cussas chi bieus dogna tanti de cussus chi non s’aministrant, est giustu a nd’arretirai sa candidarua mia po is Regionalis. Soi dispiragiu meda po custu ma dd’agatu giustu e mi pongiu acostau de totu su movimentu”.

 

Foto: corriere.it