Un’atra grugi in sa131. Inis orus de Paulilatino, eriseru un’incidenti chi est costau sa vida a Istevini Porru, piciocu chi teniat is originis in Silì, coiau e babbu de una pipia de tres annus, est stetiu postu asuta de unu cambion in s’ra chi fut andendu de una parti a s’atra de sa strada, pusti airi lassau sa machina sua, una Ford Ka, in sa prassita de sa 131. Candu funt erribaus is primus agiudus po Istevini non ci fut prus nudda de fairi.

Sa strada, po medas oras fut blocada e funt acodius inderetura is carabineris cun sa politzia e ant fatu passai totu is atras machinas dee Bonarcado e de Paulilatino etotu. Feti pusti prangiu, candu su magistrau at donau ordini de ndi tirai su corpus de su piciocu, sa strada est torrada a essiri normali. Sa politzia stradali de Macumere, cumandada de Giacintu Mattera, est cichendu imoi de biri comenti funt andadas is cosas. Non iat parri faula a pensai ca sa machina de Porru si siat frimada po unu guastu e chi issu etotu fut andendu a cicai agiudu candu s’autista de su cambion si dd’at agatau in denanti.