Est morta a s’idadi de otantu’annus Winnie Mandela, sa pobidda de Nelson Mandela. A ddu fairi sciri est s’uficiu stampa Zodwa Zwane.

Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela, custu fut su nomini cumpletu, est morta in s’ispidali Netcare Milpark Hospital de Johannesburg a pustis una longa maladia chi in is urtimus tempus dd’at bida ricoverada paricias bortas.

Nascia a Mbizana, in su Sudafrica, su 26 de cabidanni de su 1936, Madikizela fut una femina chi at fatu politica e cumbatiu, po medas annus fut su capu de s’Afican National Congress. In su 1956 est stetia sa prima femina niedda a si pigai su diploma in assistenti sociali e po custu est diventada famosa. In su matessi tempus at connotu Mandela, de degiotu annus prus mannus, chi tandu faiat s’abogau. A-i cussu tempus Nelson Mandela fut coiau cun Evelyn Ntoko Mase e fut giai babu de cuatru figlius. Winnie e Nelson si coiant in su 1958 e de tandu incumentzat po Winnie cussa chi issa etotu at lamau “Sa vida mia cun issu est stetia una vida chena issu”. Mandela fut giai unu connotu e famadu, fut in libertadi controllada e po si coiai iat tentu unu permissu de calencuna dî.

 

 

Foto: abc7news.com