Su sindigu de Casteddu, Massimu Zedda, iat fatu cumprendiri ca aunia depiat passai sa metropolitana noa no ddi pràgiat. Ddu iat nau in-d’unu atobiu pubricu. Sa Regioni at decidiu de torrai a biri aunia dda fairi passai. “De tempus e non de imoi aunia depiat passai sa metropolitana ddu sciant totu is Cumunus interessaus – at scritu s’assessori Carrulu Careddu – e si podit biri finas in su verbali de s’atobiu de s’arbili de su 2017, chi tandu funt lamaus a nai sa insoru”. “A donnia manera – sighit s’assessori – imoi su sindigu de Casteddu e-i cussu de Cuartuciu iant torrai a biri unu pagu su caminu de sa metropolitana. C’at de nai ca su sindigu de Cuartuciu, finas cumbidau a nai sa sua po cambiai su caminu de cumpententzia de su cumunu sû, ancora non s’at fatu sciri nudda”.

Sa Regioni cicat de non fairi peruna polemica ma arregodat puru ca is morrungius de is sindigus erribat tropu adduru poita s’Arst at giai incumentzau sa prima progetatzioni e po custu pedit a s’Arst etotu de frimai cantu prima totu. In su primu benidori s’ant a torrai a atobiai totu is partis po cicai de ndi benni a pigliu de totu.

 

 

 

Foto: sardegnaoggi.it