Po su cuartu dominigu de sighiu Parigi est posta a ferru e fogu de is “casseur”. “Unu dolu mannu po s’economia”, narat s uministru Bruno Le Maire. A orrogus finas su s’amistade de sa Francia cun is Stadus Unidus, cun Donald Trump cumbidau a non si ponni in mesu in custa cuntierra cun is “gilet grogus”. Calencunu in Francia incumentzat a pensai ca ci podit essiri calencuna manu strangia e si pensat massimamenti a sa Russia de Putin.

Macron, sempiri prus citiu e in is aposentus de s’Eliseu, si preparat a pigai decisionis po fairi in modu chi sabudu chi benit non si facat un’atra guerra in is stradas pariginas. Postu in mesu de is nemigus, de domu sua e de s’orrestu de su mundu, Macron at a chistionai, finalmenti, a sa natzioni. “Apu fatu cauladas, ci funt tropus impostas in custu Stadu!”, at nau Macron, cenarba passada, segundu cussu chi at scritu su giorronali Le Parisien, atobiendu is sindigus. Imoi parit decidiu de cambiai is cosas.

 

 

 

Foto: huffingtonpost.it