Po sa prima borta de candu funt incumentzaus is morrungius de is cropetus grogus su presidenti francesu Emmanuel Macron si fait intendiri e chistionat a sa natzioni.

Fut in direta televisiva eriseru a merì e de s’Eliseu su presidenti at nau a totu is francesus ca cundennat, chena chi e chena ma, totu is disatinus de is manifestantis ma a su matessi tempus at obertu a is morrungius de totus.

“Totu cussu chi est sussediu in is urtimas cidas in Francia – at nau – ant fatu mali a su Stadu nostu. Si podit morrungiai chena perunu disatinu, non si podint atacai politziotus e gendarmis e is butegas non si podint sciasciai chena pagai nudda”.

Ma at aciuntu puru: “Non mi ndi scaresciu de s’inchietu de is francesus. Est giustu a essiri inchietus e imoi teneus s’ocasioni storica de cicai de cambiai. De cras su premier Edouard Philippe at fairi sciri a su Parlamentu una pariga de cosas po cicai de cambiai in beni: is stimpendius prus bascius crescint de centu eurus, su trabagliu in prus pagau chena imposta peruna, non si pigat dinari a is pensionaus chi pigant prus pagu de duamila eurus. Serbit s’agiudu de totus e totu paris ce dda eus fairi a ndi bessiri”.

 

 

Foto: tvsvizzera.it