S’assessora a su turismu de su Cumunu de Casteddu eriseru at fatu scri comenti s’at a festai s’annu Nou in is prassas casteddaias. Musica meda apetotu, e s’atobiu prus importanti est cussu cun is Subsonica chi ant a sonai in prassa Yenne de is degi e mesu de su 31 de Nadale.

Est erricu meda, a beru, su programa de su Cumunu ghiau de Massimu Zedda po sa noti prus disigliada de totu s’annu, ma finas po totu cussu tempus de festa. Prus de tregentu mila eurus est su dinari chi at a bessiri de via Roma tra aprontai totu e po sa publicidadi.

In s’atobiu de eriseru cun is giorronalistas s’assessori at fatu sciri ca at essi bigliada beni sa prassa e totu is atrus logus cun prus de centu ominis, non s’ant a podiri bendiri butiglias de birdi.

A sa propria ora chi ant a cantai i Subsonica in su Bastioni in pissu de su palcu ddu ant essi i Dancity, in prassa Santu Giagu invecias ddue at essi su jazz cun Mauru Mulas Quartet.

 

 

Foto: eventi-feste.com