“Apu nau a is sindigus ca no ddus lassaus assolus”, custus funt is fueddus de su ministru de s’Internu Marcu Minniti cun is giorronalistas in Nugoro a sa fini de s’atobiu cun sa delegatzioni de sindigus sardus. Ddu as lamaus “Patti territoriali” in pissu de sa seguresa po dogna provincia de sa Sardigna chi depint essiri prontus is su giru de unu mesi chi ant a biri comenti de vertici prus mannu sa Regioni Sarda. De arregodai ca in is urtimus set’annus in Sardigna funt prus de dugentu is amelessus a is aministratzionis comunalis.

“S’impignu politicu de su ministru Minniti est cosa bona chena peruna duda, ma teneus necessidadi de biri cosas cuncretas, feti a-i cussu puntu iaus podiri nai sa nosta de is propostas chi at fatu”, at nau su presidenti de s’Anci de sa Sardigna Emilianu Deiana, “Boleus biri cantu dinari si ponit a curriri, cantus ominis de sa giustissia ma finas genti chi trabaglit in su sociali, professoris de biginau e de comunidadi, boleus cumprendiri chi si depat investiri in cultura e in legalidadi de imparai a is piciocheddus. Chena totu custu non firmaus nudda”.