Deximila eurus fun costaus is fueddus de su presidenti de su Casteddu Tomaso Giulini. Difatis su giuigi sportivu ddu at multau po airi chistionau pusti sa partida cun sa Juventus perdia po 1-0: a sa fini de sa partida, in is spogliatoius, at chistionau mali in is cunfrontis de su VAR”, at decidiu su giuigi!

Ma eita iat nau su presidenti de gravi po essiri multau? “Oi – iat nau Giulini pusti sa partida – non si podeus giogai sa partida poita non si ant donau unu rigori mannu che una domu: spieganoisì eita depeus pensai. Est de non creiri a non airi bidu una cosa aici, chena farta: Calvarese podit sbagliai ma Banti, ca fut castiendu sa partida po su VAR ddu depiat intzerriai indereture nendudeddi ca Bernardeschi dda iat pigada cun su brassu. De non creiri aberu”.

Sempiri po custa partida su giugi at decidiu de non podiri pigai positzioni in pissu de su corpu cun su cuidu de Benatia a Pavoletti, de totu custu est poi nasciu su gol chi at fatu binciri is biancusnieddus, poita s’arbitru iat cuncediu su vantagiu a su Casteddu ca teniat sa bocia. Finas po is sulidus a Matuidi non at pigau peruna decisioni: s’arbitru e is collaboradoris no ant intendiu nudda.