“Su Movimentu de is cincu Steddas est prontu a guvernai e a ddu fairi cuasi cun totus: Partidu Democratigu e Lega podint andai beni ma mai at andai cun Berlusconi e Fortza Italia”. Custu in pagus fueddus est cussu chi Di Maio at nau eriseru in televisioni de Giuanni Floris in sa puntada noa de Di Martedì.

Inderetura, at nau sa sua finas su segretariu de is democratigus, Mauritziu Martina, scriendu in twitter: “Caru Luisu Di Maio, chini provat a nos si dividiri non ce dd’at a fairi”. Non ce dd’at fata mancu Mateu Salvini a s’abarrai citiu e in Facebook se’est postu a scriri: “Sa Lega, non comenti is Steddaus, non iat fairi mai unu’acordiu cun su Pd chi is italianus c’ant bogau a sonu de corru. Su cetrudresta at bintu e si depit partiri de custu, chistionendu finas cun is Steddaus ma chena nai eita depeus o non depeus fairi. Seus prontus nosu puru a guvernai ma non podeus mancu nai ca, chena perunu acordiu, s’at a torrai a votai”.

Di Maio imoi est alliscendu su pilu a su Pd e de Floris a finas nau: “Is primus chi boleus chistionai funt cussus de su Pd, cu nsu segretariu nou e cussus chi in custus annus ant trabagliau beni. Non eus mai nau ca funt totus ogualis. Medas de nosu ant apretziau cussu chi ant fatu Martina, Minniti e Franceschini, po ndi nai tres. Imoi su Partidu democratigu depit scioberai chi sighiri cussu chi narat Renzi ca po fairi su crepa-crepa a mei ddu fait a totu s’Italia”.

 


Foto: nextquotidiano.it