A nai ca non teneus prus abisongiu de abba forsis est ancora tropu a coitu, ma s’abba chi est calada in su mesi passau si fait creiri chi po s’istadi si podit andai a innanti chena problemas mannus. S’abba chi fut in is digas, a su 31 de martzu, si fait allirgai su coru, e a biri s’abba chi at fatu in is primus cuindigi dîs de arbili su coru errit ancora de prus.

Feti in su mesi de friargiu a biri s’abba chi fut in is digas de su basciu Sulcis e in s’artu Cixerri fut unu prantu e totu faiat pensai ca s’abba non iat essi bastada e iat essi tocau a dda fairi calai feti po parti de sa dî. Invecias cussu chi fut colori orrubiu de perigulu in su  mesi de martzu at cambiau in colori de arangiu. Imoi sa situatzioni, in custas duas digas comenti in cuasi totu s’orrestu de sa Sardigna, est sempiri de perigulu, ca non fait mai a ddu nai, ma nos si lassat unu pagu de pasu.

Certu ca a biri comenti fustis conciaus, sa campagna pariat prangendu e sa terra fut tostada che balla, in is mesis passaus candu bieus s’abba chi calat in is funtanas a is ogus nostus depit parrir oru. S’omini depit fairi in modu de no dda perdiri ca s’abba est una prenda tropu manna po totus.

 

 

 

Foto: tottusinpari.blog.tiscali.it