Iat podir essiri su degi de lampadas chi benit sa dî chi in Sardigna s’at a votai po is cumunalis in corantatres biddas. Ainnanti de pigai una decisioni, s’assessori a is Enti Locali Cristianu Erriu est aspetendu chi su Viminali facat sciri sa dî chi s’ant a fairi in s’orrestu de s’Italia, aici de ddi ponni infatu po cicai de spendiri su prus pagu possibili.

In Sardigna s’at a votai, comenti eus nau, in corantatres Cumunus; de custus feti dus, Assemini e Igresias, erribant a essiri prus mannus de cuindigimila abitantis e po custu ant a tenni su sistema eletorali magioritariu, chi unu non bincit cun su cincuantunu po centu sa prima borta s’at andai a votai una segunda. In Assemini su sindigu de oi, Marcu Puddu, non s’iat depiri torrai a candidai, in Igresias invecias ancora non si scit eita at a fairi su sindigu Emiliu Gariazzo.

Is corantatres Cumunus funt aici dividius: tres in sa citadi metropolitana de Casteddu, degi in sa provincia de Nugoro, dogi in cussa de Arisatnis, seti in sa provincia de Tatari e undigi in sa provincia noa de su Sud Sardigna. De arregodai ca is Cumunus chi ant a votai agataus biddas de importantzia manna comenti Macumere, cun su sindigu Succu de su Partidu de is Sardus, Crabas cun Cristianu Carrus de Fortza Italia, Senorbì cun Adalbertu Sanna chi est acanta de s’Udc e Teulada.

 

 

 

Foto: money.it