Orrobertu Fico, su presidenti de sa Camera e is ominis de su Partidu Democratigu, cun in conca su segretariu de imoi Mauritziu Martina si funt atobiaus custu mengianu a pusti tres dîs de su primu atobiu. Tres dîs chi is Steddaus e su Pd ant biviu massimamenti po chistionai in domu insoru e biri chi si podiat fairi un’acordiu. Po imoi, aintru de su Pd parit ca si bogliat chistionai e forsis, a cuasi dus mesis de is eletzionis, custu chistionai podit donai unu guvernu a s’Italia. Si nd’at a fueddai meda meglius in sa diretzioni de su partida de su tres de maiu.

“Parit ca calencuna cosa est movendusì”, at nau Mauritziu Martina a pustis s’atobiu cun Fico. “Massimamenti in-d’una chistioni chi iau pediu a is Steddaus, cussa de serrai sa tratativa de Di Maio cun Salvini. Eus decidiu de nos atobiai in sa diretzioni de su partidu su tres de maiu po biri aberu eita fairi”.

Unu caminu chi, siat comenti siat, at essi meda dificili, po totu cussu chi s’ant nau is unus e is atrus.

 

 


Foto: repubblica.it