Un’annu chi non si nd’at scaresciri est passendu po Filipu Tortu. Est acabau aberu beni bincendu su premiu “Omini de s’annu” in-d-unu cuncursu de sa gazzetta po is sportivus prus bravus de s’annu.

Su velocista lombardu cun sanguni sardu, comenti si cumprendit de su sangunau, at bintu custu premiu massimamenti po is centu metrus chi at cursu in Madrid su bintidus de làmpadas cun su tempus de noi segundus e norantanoi centesimus. Po custu imoi est s’italianu prus lestru de totu is tempus a curriri is centu metrus, finas a tandu fut stetiu Perdu Mennea. Tortu est su primu italianu puru a calai asuta de is degi segundus. Tortu, a s’acabbu de custu cuncursu de sa Gazzetta de su sport, at bintu contras atrus dus sportivus chi ant tentu fama e gloria in su 2018: Su giogadori de golf Molinari e su nadadori Miressi.

 

 

Foto: wikipedia.org