Custu mericeddu, a is cuatru, erribat in Sardigna, in Terranoa, su ministru de s’internu Mateu Salvini. Abarrat duas dîs in terra sarda e at a incumentzai a chistionai in sa statzioni maritima de sa citadi gadduresa. A is ses e mesu in Nugoro, a is noi oras de merì in Tortolì, in sa domu de sa Lega, e, a pustis, a is noi oras e mesu totus a cenai a s’hotel Birdesu de Girasole.

Is ogus e is origas de totus, perou, funt po s’atobiu de cras candu a mesudì at a chistionai in su cungressu de su Partidu Sardu, in s’orruga de sa Regina Margherita in Casteddu. At essi custa, cun dogna probabilidadi, s’ora aunia at a fairi su nomini de su candidau a is Regionalis de friargiu. Facili meda chi custu nomini at essi cussu de su senadori e segretariu de is Sardistas Christian Solinas.

A innanti de andai a su cungressu, eus agatai Salvini in Crabonaxa po bisitai una de is domus pigada de su Stadu a sa criminalidadi e a pustis s’at agatai in Caputerra po biri una de is zonas prus suferentis po s’abba e su ludu de su mesi passau.

 

Foto: sardegnalive.net