Si funt atobiaus in Arcore, Mateu Salvini e Sirviu Berlusconi, sa dî pustis is votatzionis chi ant bistu sa Lega binciri comenti mai prima. Su presidenti beciu de su Guvernu at fatu is festas a-i cussu de sa Lega e at fatu sciri ca “cun custu arresultau is partidus de su centrudresta depint cicai de fairi unu guvernu po s’Italia”.

Innanti de su 4 de martzu Berlusconi si timiat ca Fortza Italia iat airi perdiu votus cunfrontis a sa Lega, e ddu iat nau a sa genti chi tenit prus acanta e imoi est deludiu meda de biri cussu chi si timiat! De Fortza Italia si fait intendiri Arrenatu Brunetta chi est seguru ca s’at a fairi unu guvernu de s’ala sua poita “imoi c’at essi una fila de genti chi at a bolli intrai de nosu”.

Cussu chi non tenit peruna cosa de nai est, invecias, Antoni Tajani, chi depiat essiri su presidenti de su Guvernu chi iat airi bintu Fortza Italia. At nau feti ca tenit fiducia in Mattarella chi at fairi de totu po donai a s’Italia unu Guvernu chi durit meda.

Salvini, de su cantu sû, non bolit intendir fueddai de andai cun genti chi no ddi assimigliat e ca sa Lega at essi sempiri in su centrudestra. No at mancu aboginau prus ca nc’iat bessiri de s’Europa ma at nau feti ca iat bolli cumandai de prus in domu propria. “Ap’ascurtai, apa cicai de cumprendiri is atrus – at nau – ma sa scuadra est cussa chi at giogau finas a imoi, non mi pragit a dda cambiai candu est giai incumentzada sa partida”.

 

Foto: quotidiano.net