Si lamanta Naika Satta e Albertu Piseddu is dus piciocus mortus in s’incidenti de eriseru a mengianu in sa strada13 insu sartu de Seddori. Sa picioca teniat trintacuatr’annus e biviat in Castellamonte in provincia de Torinu e su piciocu invecias fut seddoresu e teniat binticuatr’annus, faiat su dj in-d’unu locali de Seddori etotu. Is dus funt in pissu de una Fiat 500 e in machina ddue fut finas un’atru piciocu, Andria Figus, trint’annus de Seddori cussu puru. Cust’urtimu est ricoverau in s’ispidali de Santu Engiu ma, finas chi sa prognosi est riservada, non currit perigulu de vida. Naika est norta inderetura, Albertu invecias est erribau biu in s’ispidali ma is dotoris non ce dd’ant fata, mantecoi apant fatu de totu, a ddu sarvai.

Imoi abarrat s’indagu de sa politzia e de is magistraus ma po s’ora dus piciocus, ancora giovunus e cun sa vida in denanti, non ci funt prus.

 

 

 

Foto: comuni-italiani.it