“Nisciuna alleantzia ma susteneus de seguru su candidau sindigu Màuru Usai, ddu naraus a-i cussus chi nos ant votau su 10 de làmpadas”. Aici ant scritu cussus de “Adesso Iglesias”, sa lista de Progetto per Iglesias e Iglesias Risorse chi teniant su dotori Carrulu Murru comenti de candidau a sindigu. Su dotori spiegat: “Po fairi in modu de binciri su ballotagiu de dominigu chi benit, poneus a dispositzioni de su candidau Màuru Usai s’impignu nostru e sa fortza de totu sa scuadra de ‘Adesso Iglesias’, ominis e feminas chi ant fatu una campagna eletorali dificili meda chi nos at fatu pigai milli votus”. Sighit Murru: “Eus scioberau Usai poita est su solu chi s’acostiat a-i cussu chi eus nau nosu. Su sindigu de su benidori depit essiri unu chi chistionat cun sa genti, depit oberri is portas de su Cumunu po totus e non feti po cussus chi ddu ant votau”.

 

 

Foto:sardiniapost.it